Omluváme se, ale všechny pozice jsou obsazeny 🙁

V současné době jsou všechny pozice obsazeny

Zajímá vás něco další?

Prohlédněte si co děláme

Drážní zabezpečovací technika

Drážní zabezpečovací technika je soubor technických prostředků a jejich vazeb, které přispívají k bezpečnosti železničního provozu. Především tím, že kontrolují...

Elektrické rozvody NN a VN

Elektrické rozvody jsou součástí distribuční soustavy. Jednotlivé projektové týmy vypracovávají projektovou dokumentaci, která zahrnuje napájení z blízké...

Elektrická technologická zařízení NN a VN

Naši odborníci působící na pracovišti v Přerově projektují také technologie elektrických předtápěcích zařízení vlakových souprav a elektrického ohřevu...

Veřejné osvětlení

Projekce veřejného osvětlení je projektována naší společností v obcích a městysech či podél cyklostezek v České republice. Součástí projektu mohou být také...

Revize elektrických zařízení

Pro komplexnost našich prací zajišťují naši odborní pracovníci revize určených technických zařízení (UTZ) ve správě SŽDC s.o. a případně i vyhrazených...

Jedeme naplno a rádi se bavíme

Na čem závisí úspěch naší společnosti? Na zaměstnancích, proto podporujeme chuť se vzdělávat a realizovat nápady, které pomohou nám všem. Ale víme, že na cestě na vrchol je potřeba i vypnout a odreagovat se.

Kdo jsme a co děláme?

Co další nabízíme?

Vzdělání

Nabízíme možnost individuálního kariérního růstu, který bude navázaný na tvé silné stránky a také pomoc při tomto růstu. Pod pomocí si především představujeme možnost školení v dané oblasti, které může probíhat interně nebo externě.

Interní školení je především určeno pro tvůj růst v rámci týmu. Externím školením můžeš naopak něco přinést ty do týmu.

Zkušenosti a stabilita

Jsme stabilní, ryze českou společností, která se spoléhá na vlastní tvůrčí invenci. Máme zkušenosti a sílu jít dopředu.

Zkušenosti nabíráme formou vzdělání a sílu nejčastěji na firemních večírcích, posezeních či aktivním vyžitím.