Elektrické rozvody VN a NN

Od trafostanice až k Vašim dveřím

Elektrické rozvody jsou součástí distribuční soustavy. Jednotlivé projektové týmy vypracovávají projektovou dokumentaci, která zahrnuje napájení z blízké trafostanice až ke konečnému odběrateli elektrické energie.

Konkrétně vypracovávají projektovou dokumentaci pro:

  • nové venkovní a kabelové rozvody NN a VN,
  • přeložky stávajících venkovních a kabelových sítí NN a VN,
  • distribuční a zákaznické transformovny VN/ NN,
  • obnovu stávajících elektrických vedení NN a VN,
  • venkovní a kabelové přípojky pro napájení rodinných domů.

Vypracování komplexní dokumentace zahrnuje oblasti od zajištění zadávacího návrhu investora až po příslušné povolení stavebního úřadu. Dokončená dokumentace zahrnuje projektové řešení napájení z blízké trafostanice až ke konečnému odběrateli elektrické energie včetně projednání majetkoprávních záležitostí s vlastníky nemovitostí. Závěrem projektových prací je vypracování rozpočtu stavby.

Projekcí se zabývají týmy působící na pobočkách v Přerově, Pardubicích a Hradci Králové.

Prohlédněte si i další naše služby

Drážní zabezpečovací technika

Drážní zabezpečovací technika je soubor technických prostředků a jejich vazeb, které přispívají k bezpečnosti železničního provozu. Především tím, že kontrolují...

Veřejné osvětlení

Projekce veřejného osvětlení je projektována naší společností v obcích a městysech či podél cyklostezek v České republice. Součástí projektu mohou být také...

Elektrická technologická zařízení NN a VN

Naši odborníci působící na pracovišti v Přerově projektují také technologie elektrických předtápěcích zařízení vlakových souprav a elektrického ohřevu...

Více než 15 let zkušeností

V SB projektu máme bohaté zkušenosti a znalosti v navzájem provázaných oborech. Umíme vyřešit situace a sdílet informace v mnoha oblastech pro splnění vytyčených cílů.

O společnosti

Proč spolupracovat s námi?

Čtyři pobočky

Jsme Vám blízko a známe prostředí, kde projektujeme.

Táhneme za jeden provaz

Týmový duch a vzájemná spolupráce je pro nás důležitá.

Působíme v Čechách i na Moravě

Naše realizované projekty najdete po celé České republice.

Rozvíjíme se

Každá zkušenost nás obohacuje a učí nás novému.