Elektrická technologická zařízení NN a VN

Pro zajištění plynulého provozu na železniční cestě

Projekční týmy pro elektrická technologická zařízení NN a VN se především zabývají vypracováním projektů:

  • silnoproudých napájecích rozvodů pro drážní zabezpečovací zařízení,
  • technologické systémy trakčních napájecích stanic, měníren a trafostanic,
  • silnoproudých vedení, přípojek a přeložek VN a NN,
  • napájecí rozvody pro technologická zařízení a jejich ovládání.

Naši odborníci působící na pracovišti v Přerově projektují také technologie elektrických předtápěcích zařízení vlakových souprav a elektrického ohřevu výměn (výhybek). Mají i zkušenosti v koordinaci celé stavby napříč obory, kdy objednatel dostane kompletní projekt připravený pro realizaci stavby.

Prohlédněte si i další naše služby

Drážní zabezpečovací technika

Drážní zabezpečovací technika je soubor technických prostředků a jejich vazeb, které přispívají k bezpečnosti železničního provozu. Především tím, že kontrolují...

Elektrické rozvody NN a VN

Elektrické rozvody jsou součástí distribuční soustavy. Jednotlivé projektové týmy vypracovávají projektovou dokumentaci, která zahrnuje napájení z blízké...

Veřejné osvětlení

Projekce veřejného osvětlení je projektována naší společností v obcích a městysech či podél cyklostezek v České republice. Součástí projektu mohou být také...

Více než 15 let zkušeností

V SB projektu máme bohaté zkušenosti a znalosti v navzájem provázaných oborech. Umíme vyřešit situace a sdílet informace v mnoha oblastech pro splnění vytyčených cílů.

O společnosti

Proč spolupracovat s námi?

Čtyři pobočky

Jsme Vám blízko a známe prostředí, kde projektujeme.

Táhneme za jeden provaz

Týmový duch a vzájemná spolupráce je pro nás důležitá.

Působíme v Čechách i na Moravě

Naše realizované projekty najdete po celé České republice.

Rozvíjíme se

Každá zkušenost nás obohacuje a učí nás novému.