Naše služby

Služby, které poskytujeme

Drážní zabezpečovací technika

Drážní zabezpečovací technika je soubor technických prostředků a jejich vazeb, které přispívají k bezpečnosti železničního provozu. Především tím, že kontrolují...

Elektrické rozvody NN a VN

Elektrické rozvody jsou součástí distribuční soustavy. Jednotlivé projektové týmy vypracovávají projektovou dokumentaci, která zahrnuje napájení z blízké...

Veřejné osvětlení

Projekce veřejného osvětlení je projektována naší společností v obcích a městysech či podél cyklostezek v České republice. Součástí projektu mohou být také...

Elektrická technologická zařízení NN a VN

Naši odborníci působící na pracovišti v Přerově projektují také technologie elektrických předtápěcích zařízení vlakových souprav a elektrického ohřevu...

Více než 15 let zkušeností

V SB projektu máme bohaté zkušenosti a znalosti v navzájem provázaných oborech. Umíme vyřešit situace a sdílet informace v mnoha oblastech pro splnění vytyčených cílů.

O společnosti

Proč spolupracovat s námi?

Čtyři pobočky

Jsme Vám blízko a známe prostředí, kde projektujeme.

Táhneme za jeden provaz

Týmový duch a vzájemná spolupráce je pro nás důležitá.

Působíme v Čechách i na Moravě

Naše realizované projekty najdete po celé České republice.

Rozvíjíme se

Každá zkušenost nás obohacuje a učí nás novému.